Welkom bij kindertheater Petatje, een plek vol plezier en verbazing voor  kinderen, leerkrachten en  ouders uit kleuter - en basisonderwijs. Stap binnen in een magische wereld en geniet van betoverende en interactieve theatervoorstellingen die jonge geesten inspireren en verhalen tot leven brengen.

Kindertheater Petatje, ook wel theater Petatje verklaart dat zij:


  • Open staat voor diversiteit in seksuele geaardheid en genderidentiteit (nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging, taal, handicap, leeftijd, enzovoort…);
  • Alle personen, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit (taal, handicap, leeftijd, enzovoort…) respectvol behandelt en elk discriminatie terzake verwerpt;
  • Ongelijke behandeling actief zal bestrijden en leden, trainers, bezoekers, supporters, medewerkers, … die gediscrimineerd en/of gepest worden omwille van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit (taal, handicap, leeftijd, enzovoort…) zal beschermen en opvangen op gepaste wijze;
  • Een boodschap van tolerantie, respect en gelijkwaardigheid zal verspreiden;
  • De gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toepast;
  • In het reglement van inwendige orde een expliciet verbod op elke vorm van homo- en/of transfobie en elke andere vorm van een discriminerende houding zoals xenofobie, seksisme, racisme, validisme, of enige andere vorm van discriminatie op welke grond dan ook en de daarmee gepaard gaande symbolen, zal opnemen;
  • De toegang tot de activiteiten zal weigeren aan elke persoon die discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kledij draagt;
  • Waakzaam zal blijven en preventief zal optreden tegen elk teken van beginnende discriminatie;
  • De slachtoffers van homo- en/of transfobie en andere discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen (zoals Unia, de genderkamer van de Vlaamse ombudsman, …).
Madame Elodie, fa, sol, la en Marina Ballerina - Beestige MUziek