Een greep uit de thema's die aan bod komen


- De impact van verkeer op het milieu en alternatieve vervoersmiddelen

- Het belang van zuiver water en lucht

- De impact van ons eetpatroon op het milieu

- Actiegerichtheid (de kinderen worden betrokken bij het bedenken van

   oplossingen en het aankaarten van de problemen)

- De belangrijke rol van bijen in bevruchting van planten

- Het belang van milieuzorg voor de toekomstige generaties.
3-7 jaar

5-12 jaar


gEDOnder


Deze voorstelling schreven we op maat voor en samen met MOS. Ze sluit volledig aan bij de principes van Educatieve Duurzame Ontwikkeling.


Er is een versie voor LS en een eenvoudigere, kortere versie voor kleuters en 1ste graad.


We speelden ze op de MOS-logo uitreikingen in volle culturele centra over heel vlaanderen.


In een dorp dat eender waar kan liggen, wil de burgemeester een nieuwe weg aanleggen om de files op te lossen. Maar is dat wel de juiste aanpak van het probleem?


Edo, een straatartiest wil samen met Tournesol de burgemeester op andere gedachten brengen. Maar of ze daar in zullen slagen?

Technische fiche :


Leeftijd : 5 tot en met 12 jaar (voor LS)

Leeftijd : 3-7 jaar (voor kleuters en 1ste graad)

Verduistering : Voor deze voorstelling is verduistering absoluut nodig

Speelvlak : min. 7m breed x 5m diep

Opbouwtijd : 120 min

Lengte : +/- 50 min voor KS en +/- 60min voor LS

Afbouwtijd : 100 minuten

Max. aantal : 120

Licht en geluid : kan door ons voorzien worden.